SZÜLETÉSNAPI ÁLDÁS

'Kívánok örömet, derűt, boldogságot.
Otthonodba békét, kertedbe virágot.
Fejed fölé napot, csillagot, tengereket.
Köréd tiszta szívű, igaz embereket.
Lábad alá utat, biztosan járhatót.
Szívedbe éneket, magasba szárnyalót.
Ajkad köré mosolyt, lélekmelengetőt.
Múltat, jelent, jövőt, egyként szerethetőt.
Szemedbe napsugaras szivárvány fényeket,
melyek meg láttatják a rejtett lényeget.
Újult erőt adó,örömteli perceket.
Kívánok áldott, éltető életet!'

'A mosoly az arcomon nem azt jelenti, hogy az életem tökéletes. 
Ez azt jelenti, hogy értékelem, amim van, és amivel Isten megáldott engem.'

Forrás ~ Internet

TESTVÉR MEGÁLDÁSA

Szeretetének tüzét gyújtsa meg szívedben az Isten.
Fogadd testvérem, testvéred áldását, amelyet erősítsen meg az Úr.

Az Atya mindenhatósága őrizzen téged, a Fiú bölcsessége
világosítson, a Szentlélek szeretete gyullasszon fel téged.

Lángolj a mennyei szeretettől s a földieket
helyesen használva egyedül Istennek szolgálj.

Adjon neked hosszú életet, és minden égi és földi áldással
áldjon meg téged az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Béke veled! Amen.

Forrás ~ Internet HÁLAIMA

 Istenem, minden a végtelen szeretetedből származik, ezért mindenért hálát adok. Hálás vagyok azért, amit adtál, s amit elvettél. Hálás vagyok jó képességeimért és gyengeségeimért egyaránt. 

Hálás vagyok az örömért és szenvedésért. Hálás vagyok segítségedért és életem nehéz helyzeteiért. Hálás vagyok irgalmadért, s azért, hogy üdvözíteni akarsz. 

Uram, taníts meg hálásnak lenni! Taníts meg észrevenni a legkisebb dolgokat is az életben, akár tőled, akár embertársaimtól kaptam azokat! Taníts meg arra, hogy a hálámat mindig ki tudjam fejezni! Amen.

Forrás ~ Internet


 ÉDESANYÁK MEGÁLDÁSA

Istenünk, teremtő és gondviselő Atyánk! Te a házasság szeretetkötelékével együtt megalapoztad a család közösségét, ahol az ember, a férfi és a nő teremtő Szereteted részesévé lehet gyermeket nemzve és továbbadva az életet. És bár a bűn következményként az asszony fájdalommal szüli gyermekét, a boldogságos Szűzanya szülése által a keresztény édesanyák fájdalmát Te örömre változtattad. Tekints kegyesen az édesanyákra, akik boldog szívvel jöttek templomodba hálát adni. Áldd meg őket és add, hogy Isten Anyja, a boldogságos Szűz Mária érdemeiért és közbenjárására a földi élet után családjukkal, férjükkel és gyermekeikkel együtt elnyerjék az örök boldogságot. Amen.

Forrás ~ Internet

CSALÁD MEGÁLDÁSA

Szent Atyánk, őrizd meg gyermekeidet. Szent Atyánk, az élet kimeríthetetlen forrása és minden jónak szerzője, áldunk Téged és hálát adunk Neked. Te szeretetközösségünket megörvendeztetted azzal, hogy gyermekeket ajándékoztál nekünk.

Add, kérünk, hogy családunk új tagjai az otthon közösségében találják meg azt az utat, amely mindig a jobbra lelkesíti őket, és egykor a Te segítségeddel eljussanak a számukra kitűzött célhoz. Krisztus, a mi Urunk által. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

Forrás ~ Internet

SZÜLŐK MEGÁLDÁSA

Szeretetének tüzét gyújtsa meg szívedben az Isten.
Fogadjátok el az áldásom, legyen ez nehézségeitek támasza.

Fizessen meg neked az Isten kegyelmének titokzatos kincstárából.
Teljesítse kéréseidet, adja meg azokat szíved szerint, és erősítsen elhatározásaidban.

Áldjon meg téged a szenvedés idején, 
Küldjön neked segítséget szentélyéből és őrizzen téged. 
Légy áldott minden dologban, találj tetszésre Isten szemében.

Ő adjon neked hosszú életet. Erősítsen meg, hogy hitben,
reményben és szeretetben bővelkedve éld le a földi életet.

Mindennapi munkád legyen Istennek tetsző szolgálat, minden jóért,
amit másokkal tettél, kapjál százszoros jutalmat, és juss el a boldog örök életre.

Adja meg neked Isten a végső állhatatosság kegyelmét. Minden égi és földi áldással
áldjon meg téged a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek! Amen.

Forrás ~ InternetÚJSZÜLÖTT CSECSEMŐ MEGÁLDÁSA

Áldjon meg téged az Isten szent kegyelmével!
Vezesse életed a Hozzá vezető igaz úton.
Adjon neked és szüleidnek hitben és szeretetben,
Áldott életet és oltalmazza lelked, vigyázza életed! Amen.

Forrás ~ Internet


GYERMEKEINK MEGÁLDÁSA

'Köszönöm, Uram, Neked a gyermekemet. 
Köszönöm, hogy rám bíztad életét. 
Most újra visszaadom őt Neked!

Ne engedd, hogy elszakadjon Tőled, 
mert csak addig a miénk, amíg a Tiéd is.

Vezesd őt egész életében, és az ő kezével 
együtt fogd szorosan a miénket is, 
hogy mindig a Te utadon járjunk.' Amen.

GYERMEKEINK MEGÁLDÁSA

Örök Atyaisten! Te adtad nekem gyermekem, 
hogy a Te szent akaratod szerint neveljem. 
Te felhatalmaztál engem, hogy a Te 
szent nevedben megáldjam őt.

Ebben a szent órában szülői áldásomat adom gyermekemre. 
Áldás szálljon rá és kísérje életét.

Áldjon meg kedves gyermekem a Mindenható Isten, 
Az Atya a Fiú és a Szentlélek! 
Szálljon rád az Ő áldása, most 
és egész életeden keresztül! Amen.

Forrás ~ Internet
 
HÁZI ÁLDÁS

Áldd meg otthonunkat, Uram,
Töltsd meg szereteteddel
és jelenléteddel.

Kérünk jöjj el, és maradj velünk
a falak között -
lakj a lelkünkben, és segíts az
otthonunkat olyan hellyé alakítani,
ahol egymást táplálni tudjuk és
segíteni a növekedésben.

Uram, támogasd erőfeszítéseinket,
hogy a meleg és biztonságot adó
menedékké alakítsuk otthonunkat,
ahol az energiánkat megújíthatjuk,
és felfrissíthetjük lelkünket.

Segíts olyan menedékké alakítani,
ahol az aggodalmak feloldódnak,
a mosolyt megosztjuk,
szabadon és nagylelkűen megosztjuk
a szeretetet.

Uram, a mi otthonunkat alakítsd olyan
szentéllyé, ahol érezzük jelenlétedet
És ahol befogadjuk szeretetedet. Amen.

Forrás ~ Internet
 
 
ÉV VÉGI HÁLAIMA

Az év utolsó estéjén oly sok mindenért szeretnék Uram neked hálát adni, ami kaptam tőled az egész év folyamán. Köszönöm, hogy nem engedted el kezem, mindig a jó úton vezettél. Köszönöm neked az egész teremtett világot, melyet mindannyiunk javára alkottál. Hálát adok, hogy a világ ezernyi jelében felismerlek téged.

Hála neked Uram az emberekért, a szomorú arcú testvérekért, a jókedvűekért, és azokért is, aki nem tudják, hogy őket is szeretem, és talán nem is sejtik, hogy most ő értük is imádkozom.

Hála neked Uram, mindenkiért! Hála egyszülött Fiadért, Jézus Krisztusért, aki elhozta, és a szívünkbe írta az örömöt, és a boldog nyugtalanságot, aki azt akarja, hogy megosszuk másokkal boldogságunkat, a szeretet közösségében.

Hála neked Uram magyar hazánkért, és hála Anyaszentegyházunkért, melynek tagja lehetek! Segítsd meg hívő magyar népedet! Köszönök Istenem mindent, amit Tőled kaptam, hiszem, hogy ez a teljesség minden: az irgalom, a szeretete, és az élet. Köszönöm a bánatot és a gyötrődést is, mert ez még jobban hozzád kapcsol.

Uram, köszönöm ünnepeimet, örömeimet. Köszönöm, hogy ma este is örülhetünk, énekelhetünk és táncolhatunk a te dicsőségedre. Uram köszönöm az egyszerű hétköznapokat. a szokásos jeleket, hangokat, melyek irányítják hétköznapjaimat, de amelyek végül is a te hangod, és hozzád vezetnek.

Köszönöm Uram, hogy mindig válaszolsz és megvigasztalsz. Szeretnék hálát adni egész évi munkámért és küldetésemért, rám fordított figyelmedért és végtelen nagy türelmedért, azért, hogy vársz rám, és örökké szeretsz.

Kérlek Uram, légy velem az újesztendő során is, fogd a kezem, vezess a jó úton, adj bátorságot az élet terheihez, adj vidám és nyílt szívet. Amen.

Forrás ~ Internet
HÁLAADÓ LITÁNIA

Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk! Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!
Jézus, hallgass minket! Jézus, hallgass minket!
Jézus, hallgass meg minket! Jézus, hallgass meg minket!

Mennyei Atyaisten, irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten, irgalmazz nekünk!
Szentlélek Úristen, irgalmazz nekünk!
Szentháromság egy Isten, irgalmazz nekünk!

Istenünk, aki a mennyet és a földet teremtetted, irgalmazz nekünk!
Istenünk, aki ránk ragyogtatod a napot, és esőt adsz alkalmas időben, irgalmazz nekünk!
Istenünk, akinek hatalma alá van vetve a villámlás, mennydörgés,
vihar és jég és minden zivatar, irgalmazz nekünk!
Istenünk, akinek jóságában bízva vetettük el a magot a földbe, irgalmazz nekünk!
Istenünk, aki megáldottad munkánkat, és bőséges termést adtál, irgalmazz nekünk!
Istenünk, aki azt sem hagytad, hogy lelkünk éhezzen, irgalmazz nekünk!
Istenünk, akitől minden jó adomány származik, irgalmazz nekünk!

Hogy jótéteményeidről soha meg ne feledkezzünk, kérünk téged, hallgass meg minket!
Hogy adományaidat mindig üdvünkre használjuk,  kérünk téged, hallgass meg minket!
Hogy jó sorsban soha el ne bizakodjunk, balsorsban el ne csüggedjünk, kérünk téged, hallgass meg minket!
Hogy mint javad kezelői, hivatásunkat mindig dicsőségedre töltsük be, kérünk téged, hallgass meg minket!
Hogy minden segítséget kérő embertársunkban a te szent Fiadat ismerjük fel, kérünk téged, hallgass meg minket!
Hogy kenyerünket a szegényekkel testvériesen megosszuk, kérünk téged, hallgass meg minket!
Hogy családunkat, házunkat, földünket, határunkat jóságosan megőrizzed, kérünk téged, hallgass meg minket!
Hogy mindig érezzük magunkon és munkánkon a Te áldó kezedet, kérünk téged, hallgass meg minket!
Hogy minket, mint érett gyümölcsöt, a te csűrödbe összegyűjts, kérünk téged, hallgass meg minket!

Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit, kegyelmezz nekünk, Jézus!
Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit, hallgass meg minket, Jézus!
Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk, Jézus!

Könyörögjünk!
Mindenható Atyánk, minden jó ajándékozója, te tartasz fenn mindent hatalmaddal, és gondoskodsz atyai jóságoddal teremtményeidről. Kérünk, segíts, hogy úgy használjuk a földi javakat, hogy az örökkévalókat is elnyerjük, Krisztus, a mi Urunk által. Amen.

Forrás ~ Internet


 ÉV VÉGI  IMÁDSÁG

Örök Isten! kezedbe tesszük le az elmúlt esztendőt, és hálát adunk szeretetedért, amellyel oltalmaztál minket. Bocsásd meg mulasztásainkat és vétkeinket, és adj lehetőséget arra, hogy újat kezdjünk. Irgalmaddal vezess át minket, szeretteinket, népünket és egyházunkat az új esztendőbe, az Úr Jézus Krisztus által. Amen.


ÉV VÉGI HÁLAADÁS

Hálát adok Neked, Istenem!
Mindenért, amit adtál.
Mindenért, amit elvettél.
Mindenért, amit segítségeddel megtehettem.
Mindenért, amit megakadályoztál.
Minden örömért, amivel boldoggá tettél.
Minden szenvedésért, amivel formáltál.
Minden békés óráért, amivel széppé tetted életemet.
Minden problémáért, amitől megszabadítottál.
Minden jó tulajdonságomért, amivel szolgálhattalak.
Minden gyengeségemért, amivel alázatra tanítottál.
Minden erényért, amit nekem ajándékoztál.
Minden bocsánatért, amiből irgalmadat megismerhettem.
Minden szép emberi kapcsolatért, amivel gazdagítottál.
Minden emberért, akit tőlem elszakítottál.
A halálom időpontjáért és módjáért, amit nekem választottál.
A helyért, amelyet nekem országodban készítettél.
Hálát adok Neked, Istenem! Amen.

ADJ HÁLÁT

Adj hálát, mert Isten fia megváltást adott életedre!
Akkor is, mikor szemedet kinyitod fény árad le Tőle.
Adj hálát az Úrnak, ha sötétség van, és álmodás jönne!
Ne feledd, nem te kérted Tőle, ő akarta, hogy élj vele.
Adj hálát az állatokért,a növényekért,természetért,
Sok emberért, a vízért, levegőért, rengeteg mindenért!
Adj hálát azért is, hogy van kegyelem, hited és megváltod.!
Köszönd meg azt is, hogy megteremtett, hogy élsz, és van családod!
Adj hálát neki akkor is, hogyha rosszul megy az életed,
Jobbra fordul a sorsod imádkozz érte, s megteszi érted! Amen.

Forrás ~ Internet


HÁLAADÓ IMÁDSÁG I.

Istenem, olyan sok drága ajándékod van számomra, amit sokszor észre sem veszek, engedd, hogy ma köszönetet mondhassak mindenért.

 Drága Jézus, köszönöm, hogy a Tiéd lehetek, hogy a gyermekednek tudhatom magam, hogy hitem, reménységem van, s tudom, hogy egyszer színről - színre megláthatlak Téged.

Hisz oly sokan élnek még Nélküled, szenvednek az gonosz nyomorgattatásától, s a kárhozat felé halad útjuk.

Hálát adok Neked Istenem! Amen.

HÁLAADÓ IMÁDSÁG II.

Istenem, olyan sok drága ajándékod van számomra, amit sokszor észre sem veszek, engedd, hogy ma köszönetet mondhassak mindenért.

Köszönöm, hogy minden nap felébredhetek, kinyílhatnak a szemeim, használhatom a lábaimat és elkezdhetek egy napot.  

 Hisz van, aki ágyban fekvő beteg, s minden napja csak fájdalom és
gyötrődés. Hálát adok Neked Istenem! Amen.

  HÁLAADÓ IMÁDSÁG III.

Istenem, olyan sok drága ajándékod van számomra, amit sokszor észre sem veszek, engedd, hogy ma köszönetet mondhassak mindenért.

Köszönöm, hogy adsz kitartást a sokszor fáradságos munkához,
és a kemény tanuláshoz.  

 Hiszen ma ez is kiváltság, ha van hol dolgoznom és eltarthatom a családomat, tanulhatok.
Hálát adok Neked Istenem! Amen.

  HÁLAADÓ IMÁDSÁG IV.

 Istenem, olyan sok drága ajándékod van számomra, amit sokszor észre sem veszek, engedd, hogy ma köszönetet mondhassak mindenért.

Köszönöm, hogy adsz erőt elviselni a mindennapi terheket,
és kudarcokat.

Köszönöm, hogy Eléd vihetem a gondjaimat, és biztos lehetek
abban, hogy Te mindenre megoldást találsz.

Hisz a világban élő emberek maguk próbálják cipelni a terheket, s elviselni a sikertelenségeket, de én az Élő Istenhez fordulhatok.
Hálát adok Neked Istenem! Amen.

 HÁLAADÓ IMÁDSÁG V.

Istenem, olyan sok drága ajándékod van számomra, amit sokszor észre sem veszek, engedd, hogy ma köszönetet mondhassak mindenért.

Köszönöm a társamat, akit e földi utamra mellém rendeltél, s gyönyörködik Lelked abban, ha a keskeny úton segíthetjük egymást. Hisz van, aki egyedül éli le életét, s ha elesik, nincs, aki felemelje Őt.

 Hálát adok Neked Istenem! Amen.

  HÁLAADÓ IMÁDSÁG VI.

 Istenem, olyan sok drága ajándékod van számomra, amit sokszor észre sem veszek, engedd, hogy ma köszönetet mondhassak mindenért.

Köszönöm a gyermekeimet, a családomat, a barátaimat, azokat az embereket, akiket nekem ajándékoztál, mert tudom, még ha meg is bántjuk egymást, a szeretet majd újra összetart minket,s ők mellettem állnak, és én is mellettük állhatok.  

Hisz van, akinek nincs családja, s magányosnak, elveszettnek érzi magát a hétköznapokban, és ünnepeken még inkább. Hálát adok Neked Istenem! Amen.

  HÁLAADÓ IMÁDSÁG VII.

 Istenem, olyan sok drága ajándékod van számomra, amit sokszor észre sem veszek, engedd, hogy ma köszönetet mondhassak mindenért.

Köszönöm Uram, hogy sokszor próbákon vezeted át utam, ami által erősödhetek, s a tapasztalatokból segíthetem a gyengébbeket.

Hisz Atyám vagy Te, ki engem, mint gyermekét tanít a keskeny útra, formálod jellememet, hogy gyönyörködhess bennem, s áldássá akarsz tenni a környezetem számára. Hálát adok Neked Istenem! Amen.

  HÁLAADÓ IMÁDSÁG VIII.

 Istenem, olyan sok drága ajándékod van számomra, amit sokszor észre sem veszek, engedd, hogy ma köszönetet mondhassak mindenért.

Köszönöm azt a helyet, amit a Te országod építésében nekem adtál, legyen az látványos, vagy elrejtett szolgálat. Téged dicsőíthetlek általa, s a Te akaratodat teljesíthetem.  

Hisz nincs dicsőbb feladat annál, mint az élő Istent szolgálni, és neki adni minden erőt, hogy épüljön az Ő országa. A világ teremtőjének szolgálni a legmagasabb hivatás, amit ember elképzelhet.
 Hálát adok Neked Istenem! Amen.

 HÁLAADÓ IMÁDSÁG IX.

 Istenem, olyan sok drága ajándékod van számomra, amit sokszor észre sem veszek, engedd, hogy ma köszönetet mondhassak mindenért.

Köszönöm Uram, hogy kegyelmeddel nap, mint nap lehajolsz Hozzám, hogy van még türelmed felém, hogy van lehetőségem megbánni a vétkeimet, s újra kezdeni Veled mindent. Ó, hányszor és hányszor újra kezdtem már és Te még mindig szeretettel várod a bocsánatkérő imáimat.   

Jézus! mi lett volna velünk, ha akkor nem vállalod a kereszthalált? Nem mehetnék Hozzád? Nem lenne újrakezdés. Nem lenne élet. Nem lenne üdvösség. Nem lennél az Atyám!   

Drága Bárány! Szívemből köszönöm, hogy megtetted értem!

 Hálát adok Neked Istenem! Amen.

Forrás ~ InternetKARÁCSONYI ÁLDÁS

Az Úr áldjon meg és tartson meg téged
Az Ő orcája ragyogjon terád, és adjon békességet tenéked.
Ahogy a Betlehemben született gyermekre emlékszel,
Hajolj meg a tulajdon szívedben élő gyermek előtt,
És kövesd álmaid csillagának fényét,
S tudd, Isten veled van, Bárhová mész is.
Hagyd, hogy az istállóban született remény megmutassa,
Az Úr egy kisgyermeken át is képes megváltani a világot.
Kívánom, hogy a karácsony szelleme
Egész évben melengesse lelkünk!
Béke és kegyelem kísérjen utunkon
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten nevében,
A világ végezetéig. Amen.

KARÁCSONYI ÁLDÁS

A békesség Ura adjon nektek örök békességet mindenhol!
Az Úr legyen mindnyájatokkal! A békesség Istene pedig
szenteljen meg titeket mindenben, és egész lelki valótok,
mind a lelketek, mind a testetek maradjon feddhetetlen
Urunk, Jézus Krisztus eljövetelére. Aki hív titeket, hűséges,
tehát meg is valósítja. Amen.
 
KARÁCSONYI ÁLDÁS

'A királyok méltósága, az angyalok tisztasága, a pásztorok egyszerűsége ragyogja be Karácsonyunkat és adjon lelkünkbe hitet, remény és szeretetet!'
  Forrás ~ Internet

KARÁCSONYI ÁLDÁS

Áldott legyen a betlehemi Csillag fénye, mely Rád világít, és amely Benned van. Az áldott Fény sugározzon be Téged, és melegítse fel szívedet, hogy mindig úgy lobogjon, mint a kandallók tüze hideg téli éjszakákon, és minden testvér és felebarát. Jöhessen melegedni Hozzád.

Lakozzék és sugározzék szemedben a betlehemi Csillag sugara, mint az ablakba állított adventi gyertyák fénye, mely az élet sötétjében eltévedt vándorokat hívja megpihenni. Legyen a betlehemi Gyermekkel való találkozásod elmúlhatatlan öröm és boldogság forrása Számodra. Amen.

Forrás ~ Internet

 KARÁCSONYI ÁLDÁS

Áldott legyen a betlehemi Csillag fénye, mely Rád világít, és amely Benned van. Az áldott Fény sugározzon be Téged, és melegítse fel szívedet, hogy mindig úgy lobogjon, mint a kandallók tüze hideg téli éjszakákon, és minden testvér és felebarát. Jöhessen melegedni Hozzád.

Lakozzék és sugározzék szemedben a betlehemi Csillag sugara, mint az ablakba állított adventi gyertyák fénye, mely az élet sötétjében eltévedt vándorokat hívja megpihenni. Legyen a betlehemi Gyermekkel való találkozásod elmúlhatatlan öröm és boldogság forrása Számodra.

December havában és egész évben Szent József, Szűzanya és Jézus közössége tegye Családodat a béke, megértés és szeretet Oázisává, melybe minden családtagnak megnyugvás, felüdülés és öröm a hazatérés. Legyen áldott minden kapcsolatod.

Áldott legyen a Rád hulló lágy hópihe. Ekként hulljanak lelkedre a kegyelem édes cseppjei, és csíráztassák és növeljék Benned az Élethez oly szükséges /nyolc/ boldogság-virágcsokrát, hogy mindnyájunk örömére illatukkal megteljék a levegő, amerre csak jársz.

Szeresd az embereket, és ne feledd, hogy nincs ellenség, csak Tanító van. Aki rosszat tesz, ő is tanít valamire. Áldd meg őt is, mert mindannyian egy Atyának gyermekei vagyunk, egy Lélek köt össze minket, és egy Bíránk lesz, melytől nem kell félnünk, ha menedékünk az Úr. Amen.

Forrás ~ Internet